Spread the love

Trzecia tajemnica fatimska została ujawniona w roku 2000, wątpliwości które pozostały sprowokowały kilku dziennikarzy do dalszych badań nad tym tematem, to co udało się im ustalić razem z tym czego można się domyślać składa się w fascynującą (i przerażającą jednocześnie) całość.

Niepełne odczytanie trzeciej tajemnicy

Oficjalny tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnionej w 2000 r. brzmi następująco:

„Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Matki Bożej nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Matki Bożej w jego kierunku; anioł wskazując prawą ręką Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: <<coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim>> Biskupa odzianego w biel <<mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty>>. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku, w ten sam sposób zginęli jeden po drugim biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga.”1

Według kardynała Sodano, a jego interpretacja bezkrytycznie została przyjęta przez większość duchownych i świeckich, w śmierci Ojca Świętego widać zamach na Jana Pawła z dnia 13.05.1981, a w prześladowaniu Kościoła widać prześladowanie Kościoła w XX wieku.2 Ta interpretacja jak dowodzi Socci bardzo słabo pasuje do tekstu.3 Nietrudno zauważyć, że w trzeciej tajemnicy mamy zupełnie inne okoliczności śmierci papieża, które nie pasują do zamachu z 13.05.1981 roku. Tutaj pewne wytłumaczenie daje Stanisław Krajski, zauważa on, że żadna armia świata nie ma na wyposażeniu łuków4, ten opis bardziej pasuje do formacji paramilitarnej, złożonej z ludzi, dla których łuk jest bronią tradycyjną. Taką tradycję mają muzułmanie, uczeni islamscy twierdzą, że na końcu czasów przyjdzie zbawiciel – Mahdi, który ustanowi na świecie nowy muzułmański porządek. Jest on przez nich utożsamiany z pierwszym jeźdźcem z Apokalipsy św. Jana: „I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.” (Ap 6,2).5 Po drugie, siostra Łucja nie potwierdziła takiej interpretacji, a raczej zdaje się takiej interpretacji zaprzeczać.6 Jan Paweł II również zaprzeczył takiej interpretacji: „Kiedy zostałem ugodzony kulą zamachowca na Placu św. Piotra, także nie uświadamiałem sobie, że jest to właśnie ów dzień, kiedy Maryja objawiła się trojgu dzieciom w portugalskiej Fatimie i miała wypowiedzieć do nich słowa, które z końcem stulecia zdają się przybliżać do swego wypełnienia”.7 Również kard. Ratzinger w liście do bp. Pawła Hnilicy stwierdził, że: „nie chciał <<treści tajemnicy w powierzchowny sposób ograniczyć wyłącznie do przeszłości>>”.8 Jeżeli wizja ta miałaby dotyczyć prześladowania Kościoła, to nie trudno zauważyć, że takie prześladowanie nie maleje, uczestniczą w nim m.in. komuniści w komunistycznych krajach Azji i na Kubie i oczywiście fanatyczni muzułmanie (np. organizacja Boko Haram).9 Wygląda na to, że kardynał Sodano chciał stworzyć takie wrażenie, że trzecia tajemnica się już definitywnie wypełniła (swoisty Koniec historii), a większość bazując na uproszczonym przekazie mediów trzecią tajemnicę łączy wyłącznie z zamachem na Jana Pawła z 13.05.1981 roku.

Kwiatki papieża Franciszka

Na początku poczynię tu następujące założenie, że media pisząc o porozumieniu Chiny-Watykan nie mylą się. Dokładna treść porozumienia Watykan-Chiny nie jest znana, bo porozumienie jest tajne, rodzi to obawy, że porozumienie to jest skandaliczne, inaczej dlaczego miałoby być objęte tajemnicą? Podobna sytuacja miała miejsce na Węgrzech w 1964r., porozumienie to do dziś jest tajne. Przy czym wydaje się, że sytuacja na Węgrzech była lepsza dla katolików, było ich mniej niż jest teraz w Chinach, a rządzący komuniści stosowali umiarkowane represję wobec tych, którzy się z nimi nie zgadzali (tzw. gulaszowy socjalizm).10 Jak to możliwe, że Franciszek pozwolił komunistom na mianowanie biskupów Kościoła katolickiego?11 Pozostawił sobie prawo do sprzeciwu, jednak takie prawo nic nie znaczy, ponieważ komuniści mają strategię wygrywającą: po każdym, ewentualnym sprzeciwie Watykanu, mogą zaproponować kolejną osobę o jedynie słusznych poglądach. Czy wyobrażamy sobie sytuację, że Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Gierek lub Wojciech Jaruzelski mieliby możliwość mianowania biskupów w Polsce?12 Faktycznie, takie prawo chcieli mieć. Przed rokiem 1953 próbowali wpływać na wybór biskupów, natomiast w roku 1953 wydali dekret o obsadzie stanowisk kościelnych, który w zamierzeniach miał całkowicie kontrolować obsadę wszystkich stanowisk kościelnych (treść dekretu: https://dziennikustaw.gov.pl/D1953010003201.pdf). Episkopat skierował list do władz, który został zapamiętany przez historię pod łacińskim sformułowaniem Non possumus (nie możemy). W liście tym biskupi nie zgodzili się na ten dekret sugerując, że są gotowi cierpieć za wolność Kościoła. Następnie prymas Wyszyński i biskup Antoni Baraniak (późniejszy arcybiskup poznański) zostali aresztowani. Ten drugi był torturowany, ale nie załamał się i nie złożył fałszywych zeznań przeciwko prymasowi. Po odwilży politycznej w roku 1956 prymas został uwolniony, a następnie udało mu się wynegocjować cofnięcie dekretu i zastąpienie go innym dokumentem, w którym władze miały jeszcze pewien wpływ na obsadę stanowisk kościelnych, ale to Kościół był względnie niezależny w wyborze nowych biskupów (treść dekretu: https://dziennikustaw.gov.pl/D1957001000601.pdf). Sytuacja w Chinach jest jeszcze gorsza, partia kontroluje każdą religię13 i prawdopodobnie dokonuję się przymusowych aborcji, jednocześnie władze chińskie wprowadzają system totalnej inwigilacji społeczeństwa.14 System ten jest tak nieludzki, że nawet George Soros go skrytykował.15 Komuniści cały czas prześladują katolików, również po podpisaniu porozumienia ze Stolicą Apostolską.16 Przede wszystkim zastanawia, jak Franciszek mógł pozwolić komunistom na mianowanie biskupów, jeśli sam jest przeciwko karze śmierci? Nie bez powodu również Sławomir Sierakowski nazwał Franciszka przywódcą światowej lewicy. Doczekaliśmy sytuacji, w której Rosja (ZSRR) rozszerzyła swoje błędy po świecie, do tego stopnia, że sam papież w nie uwierzył. Z różnych powodów nie będę się rozpisywał o innych kwestiach dotyczących tego pontyfikatu. Wymienię tylko kilka z nich, bez głębszego komentarza, część z tych spraw obarcza Franciszka bezpośrednio, cześć, być może pośrednio. Jedną z nich jest sprawa niszczenia zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej17, inną jest adhortacja Amoris Laetitia, która wprowadza relatywizm moralny do nauczania Kościoła, szczególnie do nauki o małżeństwie18, jeszcze inną honorowanie proaborcyjnych aktywistek19. Jeszcze jedną kwestią jest jego brzydkie zachowanie w stosunku do ofiar przemocy seksualnej (jeszcze w Argentynie) i promowanie ludzi na których ciążą oskarżenia o przestępstwa wobec nieletnich na ważne stanowiska20. Na koniec nie można nie wspomnieć o wniesieniu figurki pogańskiego bóstwa Pachamamy do bazyliki św. Piotra (a także oddawanie jej czci w ogrodach watykańskich), co jest złamaniem pierwszego przykazania.21

Czwarta Tajemnica Fatimska

Domniemanie niewinności nakazuje przyjąć taką interpretację, że Franciszek ma np. zaniki pamięci. Jednakże sam fakt, że Pan Bóg do tego dopuścił, może oznaczać, że na naszych oczach spełniają się przepowiednie fatimskie. Ta część, która nie została ujawniona przez Watykan. Fakt, że istnieją dwa teksty części trzeciej tajemnicy fatimskiej jest bardzo prawdopodobny, ponieważ potwierdził to bp. Loris Capovilla, osobisty sekretarz Jana XXIII.22 Domyślam się, że trzecia tajemnica (być może wraz z komentarzem Matki Bożej) została podzielona jeszcze przez siostrę Łucję na dwie części,23 jedna z nich została ujawniona przez Jana Pawła II, zaś druga nie. Oczywiście nie wiemy, co zawiera ta (domniemana) ukryta część. Ksiądz Malachi Martin, który podobno widział tekst trzeciej tajemnicy sugeruję, że dotyczy ona papieża, który będzie pod wpływem Szatana.24 Z kolei kardynał Ciappi twierdził, że: „w Trzeciej Tajemnicy zostało między innymi przepowiedziane, iż wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samego szczytu”.25 Podobnie mówili m.in. ojciec Augistine Fuentes i ojciec Joaquim Alonso, ten drugi był do 1981 r. oficjalnym archiwistą Fatimy i stwierdził, że tajemnica mówi miedzy innymi o wewnętrznych walkach w łonie samego Kościoła i o ciężkich zaniedbaniach duszpasterskich wysokich hierarchów.26 Warto tu dodać, że jeden z problemów, który niszczy zaufanie do Kościoła, to skandale pedofilskie, w ponad 80% przypadków mają one podłoże homoseksualne (dane dla USA). Okazuję się, że: „Jan XXIII jeszcze przed Soborem Watykańskim II podpisał instrukcję Religiosorum institutio, w której jest zawarty zakaz udzielania święceń i przyjmowania do zakonów dla osób homoseksualnych, jednak pewnym zrządzeniem losu nigdy ten dokument nie zaczął obowiązywać.” Dalej czytamy również: „To bardzo dziwna historia. 22 stycznia 1961 r. papież Jan XXIII zaaprobował ten dokument, przygotowany przez ówczesną Kongregację ds. Zakonów. 2 lutego 1961 r. Instrukcja ta została wydrukowana w wersji łacińskiej przez Kongregację ds. Zakonów. Dwa lata później dokument ukazał się w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Z bliżej nieznanych przyczyn ten przełomowy dokument nie został opublikowany w Acta Apostolicae Sedis – oficjalnym organie urzędowym Stolicy Apostolskiej, który jest odpowiednikiem polskiego Dziennika Ustaw. Mając papieską aprobatę, ale bez oficjalnej publikacji w Acta Apostolicae Sedis, Instrukcja z 1961 r. nigdy nie weszła w życie.”.27 Może to oznaczać, że już wtedy lawendowa mafia w Watykanie była na tyle sprytna (lub na tyle silna), że mogła skutecznie przeciwstawić się woli Papieża.28 Inne przecieki stwierdzają, że chodzi o błędy Soboru Watykańskiego i błąd w postaci nowej Mszy. Tak stwierdza np. Frére Michel i cytuje go Socci, jednocześnie lekko dystansując się od tego.29 Dodatkowych informacji udziela Krajski, twierdzi, że zna osobę, która rozmawiała z bp. Capovillą i w tej rozmowie biskup przyznał, ze chodzi o sobór i zmiany w liturgii. Ksiądz Ingo Dolinger z Niemiec rozmawiał z kardynałem Ratzingerem „niedługo po publikacji w czerwcu 2000 roku przez Kongregację Doktryny Wiary Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, a ten powiedział mu, że w części, która nie została opublikowana mowa o złym soborze i złej Mszy. Kardynał Pacelli już w 1931 roku twierdził, że tajemnica ta mówi o samobójczych zmianach w liturgii.30 Tak czy inaczej wszystkie nasze niepotwierdzone informacje koncentrują się wokół kryzysu w Kościele, którego natężenie zaczęło wzrastać w latach 60-dziesiątych XX wieku, a obecnie wydaje się, że jesteśmy w jego apogeum.

Opowiadanie o wieży Babel i Covid-19 jako wstęp do wypełnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej?

Opowiadanie o wieży Babel, to jedna z ważnych lekcji z Pisma świętego. Kiedy ludzkość chciałaby przekraczać swoje ograniczenia, Bóg postanawia pomieszać języki, po to, aby ludzie nie mogli przekraczać kolejnych granic (w czynieniu zła). To pomieszanie języków może być symbolem sprzecznych interesów różnych grup ludzi, dzięki tym sprzecznościom zło nie będzie mogło ostatecznie zwyciężyć. Jeżeli wirus powodujący Covid-19 został w laboratorium wyprodukowany przez człowieka i przypadkowo lub celowo wydostał się stamtąd,31 to możliwe, że jest to tego rodzaju sytuacja. Ktoś, dla swoich ciemnych interesów wyprodukował lub rozpowszechnił wirusa na świecie. Z drugiej jednak strony dzięki wirusowi został przesunięty w czasie Synod, który, jeżeli dojdzie do skutku może dać władzę biskupom, której do tej pory nie mieli (i dokona się to z aprobatą Franciszka). Jest to bardzo niebezpieczne dla przyszłości Kościoła, gdyby do tego doszło, skutkowałoby to dalszym osłabieniem Kościoła i jeszcze większym zamętem w Kościele32, również dlatego, że wielu biskupów jest zepsutych, nie dbających o chwałę Bożą i zbawienie ludzi, a jedynie o swoje doczesne interesy. Synod ze względu na Covid-19 został przesunięty z 202133 roku na rok 2023.34 W jaki sposób może się to łączyć z trzecią tajemnicą fatimską? Będzie się to łączyć, jeśli będziemy mieć dobrą hipotezę, co do tego, kto jest biskupem ubranym w biel, o którym dzieci miały przeczucie, że jest Ojcem świętym. Stanisław Krajski twierdzi, że to co zostało ujawnione w 2000 roku jest kontynuacją tego, co nie zostało ujawnione (tzw. czwartej tajemnicy fatimskiej). Nie znając pełnego tekstu nie wiemy w jaki sposób się łączą. Tak czy inaczej nasze domysły nie mogą być optymistyczne.35 W poprzednim tekście pisałem o tym w jakich ewentualnie warunkach może dojść do poświęcenia Rosji. W jaki sposób wypełni się proroctwo o męczeństwie osoby, o której można mieć wrażenie, że to Ojciec święty? Zauważmy, że po abdykacji Benedykta XVI są w tej chwili 2 takie osoby, a gdyby ewentualnie Franciszek abdykował (a Benedykt jeszcze żył) to będą 3 takie osoby. Stanisław Krajski zadaje ciekawe pytanie (na które nie odpowiada): dlaczego biskup ubrany w biel jest na poły drżący? Moim zdaniem może to oznaczać człowieka mającego jedną nogę sprawniejszą niż drugą i przez to chodzącego niepewnie, chwiejnie, człowieka, któremu ze względu na stan zdrowia brak naturalnej płynności chodu fizjologicznie zdrowych nóg. Sugeruje on również wprost, że proroctwo zrealizuje się w osobie Franciszka i poprzez dobrowolnie podjęte męczeństwo odkupi swoje grzechy. Jeżeli ma rację, a wydaje mi się, że ma (co do osoby; co do okoliczności niekoniecznie), to mamy również pewną perspektywę czasową, czas wydarzeń, które mają nadejść jest uzależniony od długości życia człowieka, który urodził się 17.12.1936 roku.36 Są więc duże szanse, że wszystko rozegra się w ciągu najbliższych 10 lat.

Wnioski z trzeciej i czwartej tajemnicy fatimskiej

Wniosków można pewnie wyciągnąć sporo, chociaż mi przychodzi tylko kilka na myśl. W każdym razie w tym wpisie ograniczę się tylko do wniosków natury duchowej. Wszystkie te wnioski są znane od dawne i proponowane już w Starym i Nowym Testamencie. Są to modlitwa, nawrócenie i pokuta. Powinniśmy się modlić o nawrócenie innych (więcej na ten temat, pisałem tu: https://siodmapieczec.pl/wniosek-z-objawien-fatimskich/), a jeżeli ktoś nie jest jeszcze na tym etapie, to powinien się modlić o własne nawrócenie (jeżeli ktoś nie zna innych modlitw, to przynajmniej na początku może się modlić własnymi słowami, a nawet własnymi myślami, ważne, żeby to robić regularnie – co najmniej dwa razy dziennie). Nawrócenie polega na unikaniu zła i czynieniu dobra37 i na życiu w przyjaźni z Bogiem (w łasce uświęcającej). Jeżeli ktoś prowadzi już bardziej zaawansowane życie duchowe może i powinien odmawiać regularnie różaniec i odprawić nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.38 Nie powinniśmy również tracić nadziei, zło nie ma ostatniego słowa, a Niepokalane Serce Maryi prędzej lub później zwycięży.

Edycja 27.03.2022


 1. Antonio A. Borelli, Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Kraków 2010, str. 51-52. W książce cytowany tekst jest podzielony na trzy sceny, podział ten nie jest mi potrzebny, więc go tutaj pominąłem.↩︎
 2. Antonio Socci, Czwarta Tajemnica Fatimska?, Wydawnictwo AA, Kraków 2012., str. 33.↩︎
 3. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 61-66.↩︎
 4. Podczas długiej i wyczerpującej wojny, jeżeli nie ma innych możliwości, to zdarzają się wypadki, że używa się każdej dostępnej broni: https://forum.odkrywca.pl/topic/619702-użycie-łuku-w-ii-wojnie-światowej/. Wiadomo również, że w II wojnie światowej z łukiem walczył Jack (John) Churchill (1906-1996).↩︎
 5. Stanisław Krajski, Fatima i masoneria – czy Trzecia Tajemnica Fatimska wypełni się w 2017 r. czy później?, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa, str. 61-63. Autor cytuje Apokalipsę św. Jana w innym tłumaczeniu niż ja.↩︎
 6. Antonio Socci, dzieło cytowane, Wydawnictwo AA, Kraków 2012, str. 66-74.↩︎
 7. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 74. Jako pierwotne źródło podano: Karol Wojtyła, Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994, s. 243 (wyd. polskie: Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 162)↩︎
 8. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 83.↩︎
 9. Więcej np. tu: https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2436695,Niepokojacy-raport-260-mln-chrzescijan-ekstremalnie-przesladowanych↩︎
 10. Więcej o porozumieniu z 1964 r. i jego skutkach w artykule: Tadeusz Kopyś, Kościół Katolicki na Węgrzech w latach 1945–1989 ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Watykańskiego II, Rocznik Teologiczny, LVIII – z. 1/2016, str. 85-122 (o samym porozumieniu od strony 109); artykuł dostępny pod adresem: http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2017/02/05_kopys.pdf. Według profesora Kornata na częściowe usprawiedliwienie Pawła VI można podać to, że sytuacja była nowa i mało znaków wskazywało na to, że komunizm kiedyś upadnie (takie intuicje miał m. in. prymas Wyszyński i zdaje się, że również ksiądz Blachnicki).↩︎
 11. Okazuję się, że jednym z negocjatorów porozumienia z Chinami był sam (były) kardynał Theodore McCarrick: https://www.pch24.pl/bohater-homoseksualnego-skandalu-wazna-postacia-dialogu-watykan-chiny,62940,i.html↩︎
 12. Kard. Joseph Zen powiedział, że to porozumienie to niewyobrażalna zdrada. Myślę, że bp. Czesław Kaczmarek i abp. Antoni Baraniak, w takiej sytuacji mogliby powiedzieć dokładnie to samo.↩︎
 13. Więcej w na ten temat w artykule: Małgorzata Religa, Współczesna polityka Chin wobec religii, Roczniki Humanistyczne, Tom LXVIII, zeszyt 9 – 2020, str. 185-206; artykuł dostępny pod adresem: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/13484/13123↩︎
 14. https://nczas.com/2017/12/03/system-totalnej-inwigilacji-niedlugo-wejdzie-obejmie-ponad-miliard-ludzi/↩︎
 15. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1394370,soros-chiny-davos-xi-jinpinga.html↩︎
 16. Np.: https://www.pch24.pl/chiny–wladze-zniszczyly-dwa-sanktuaria-maryjne–powodem-zbyt-duza-ilosc-krzyzy,63719,i.html↩︎
 17. Więcej informacji: Marcantonio Colonna, Papież Dyktator. Skrywana historia pontyfikatu papieża Franciszka., Fundacja pro Maria et Veritate, Warszawa 2018, str. 191-213. Książka pisane z pozycji człowieka, który ma dostęp do wiedzy, o tym , co dzieje się w Watykanie. Książka np. już wtedy sugerowała, że wrogowie kardynała Pella posługują się insynuacjami i procesem karnym, żeby osłabić jego pozycję. Ostatecznie kardynał został uniewinniony (w Sądzie Najwyższym Australii), a na jaw wyszły nowe poszlaki, które sugerują, że tak mogło być: https://dorzeczy.pl/religia/166379/byly-miliardowe-transfery-z-watykanu-do-australii-w-czasie-procesu-pella.html↩︎
 18. Z tego dokumentu pochodzą np. takie słowa: „Kontemplowanie pełni, której jeszcze nie osiągnęliśmy pozwala nam także na zrelatywizowanie historycznej drogi, którą idziemy jako rodziny, abyśmy przestali wymagać od relacji międzyludzkich takiej doskonałości, czystości intencji i konsekwencji, które można znaleźć jedynie w ostatecznym królestwie.” Otóż nie, nie ma usprawiedliwienia dla relatywizmu moralnego i w szczególności ludzkie słabości takim usprawiedliwieniem nie są. Po drugie nie trzeba wcale doskonałości na miarę ostatecznego królestwa, aby ludzie mogli dochować wierności przysiędze małżeńskiej. Świadczy o tym wiele przykładów ludzi, którzy święci nie byli, a jednak trwali w swoim powołaniu do końca. Ponadto na Sądzie Ostatecznym głowa Chrzciciela, Tomasza More’a i innych będą świadczyć przeciwko tym, którzy relatywizują naukę Bożą o małżeństwie.↩︎
 19. https://dorzeczy.pl/religia/52891/papiez-odznaczyl-proaborcyjna-aktywistke.html oraz https://pch24.pl/aborcjonistka-bohaterka-wloscy-obroncy-zycia-zdumieni-pomylka-papieza/↩︎
 20. Między innymi: https://www.lifesitenews.com/news/francis-ignored-covered-up-abuse-in-argentina-before-becoming-pope-german-d; https://www.foxnews.com/world/key-dates-in-pope-defending-bishop-accused-of-abuse-cover-up; https://nczas.com/2018/08/31/papiez-po-stronie-pedofilow-kardynal-zwolniony-za-ujawnianie-przypadkow-molestowania-wsrod-homoseksualnych-ksiezy/↩︎
 21. https://www.fronda.pl/a/kardynal-burke-pachamama-diabelska-moc-w-bazylice-sw-piotra,137473.html↩︎
 22. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 195-199.↩︎
 23. Dlaczego tak się stało? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Stanisław Krajski w cytowanej już książce na str. 177-183, z punktu widzenia tego wpisu nie ma to znaczenia.↩︎
 24. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 189. W roku 1917 św. Maksymilian Maria Kolbe widział manifestację masonerii i niesiony przez nich transparent: „Szatan będzie panował w Watykanie, a papież będzie jego niewolnikiem.” Informacja za Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 251. Socciego cytuje również Stanisław Krajski w swojej książce na str. 61.↩︎
 25. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 184.↩︎
 26. Stanisław Krajski, dzieło cytowane, str. 183-185.↩︎
 27. https://ekai.pl/ks-kobylinski-o-problemie-swiecen-kaplanskich-homoseksualnych-mezczyzn/↩︎
 28. Wobec takich faktów: https://www.rp.pl/Opinie/310269989-Naukowo-o-pedofilii.html. (strona jest również zarchiwizowana: https://web.archive.org/web/20190708174407/https://www.rp.pl/Opinie/310269989-Naukowo-o-pedofilii.html) nie powinno nikogo dziwić, że ok. 80 procent przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich spowodowali homoseksualiści. Pośrednio potwierdza to również słynny film braci Sekielskich, gdzie większość ofiar to chłopcy. Kościół przemilczając tę prawdę nie działa optymalnie, pozbawia się szansy na rozwiązanie problemu (a przynajmniej zmniejsza tę szansę). Jedną z metod walki z tym zjawiskiem byłoby niedopuszczanie homoseksualistów do święceń (zgodnie z wolą Jana XXIII i Benedykta XVI), wydaje się, że większość biskupów nie ma nic przeciwko przyjmowaniu homoseksualistów w szeregi duchowieństwa.↩︎
 29. Antonio Socci, dzieło cytowane, str. 146.↩︎
 30. Stanisław Krajski, dzieło cytowane, str. 135-136. Dodam jeszcze, że uważana za świętą Marta Robin miała powiedzieć, że Msza trydencka wróci do Kościoła. Podobnie twierdził św. Josemaria Escriva de Balaguer (nie wyrzucajcie starych mszałów, one powrócą). Również prorok Malachiasz pisał: „Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych.”. Nie mam pewności, czy można te  słowa odnieść do Mszy trydenckiej, ale nie można tego wykluczyć (Izrael jest uważany za zapowiedź Kościoła, a lewici to zapowiedź kapłaństwa, ofiara Judy i Jeruzalem, to zapowiedź Mszy św.).↩︎
 31. Znany podróżnik i dziennikarz Wojciech Cejrowski twierdził, że wirus powstał w laboratorium w Wuhan, wyprodukowała go grupa naukowców, po tym jak w USA zabroniono im takich eksperymentów. Z kolei Mariusz Kolonko już w 2012 roku cytował raport wywiadu USA, w którym autorzy ostrzegają przed wirusem, który przed 2030 rokiem zaatakuje i przyczyni się do śmierci wielu milionów ludzi w każdym zakątku świata: https://www.youtube.com/watch?v=ksuFZ28bnG4 (od 4:00).↩︎
 32. W jakiś sposób przełożyłoby się to również na sytuację na świecie.↩︎
 33. https://pch24.pl/synod-biskupow-o-synodalnosci-znowu-opozniony-data-jest-wciaz-niepewna/↩︎
 34. https://dorzeczy.pl/religia/185602/droga-synodalna-rozpocznie-sie-w-watykanie-czyli-synod-o-synodalnosci.html↩︎
 35. Jeszcze raz przywołam tu mojego ulubionego poetę, o którym pisano (lub mówiono), że pisze „ku przerażeniu serc” i jego intuicje co do kierunku w jakim zmierza ludzkość wyrażone np. w wierszach Pięć głosów z kraju. Modlitwa, Prośba, Rozmowa, Wróżba, Zegar↩︎
 36. Zapewniam tu, że każdego dnia staram się modlić za Franciszka, a skutki tej interpretacji przyszłości czasem wywołują u mnie niepokój.↩︎
 37. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, ale niektórzy potrzebują go bardziej. Walka złem we własnym życiu nie jest łatwa, Sołżenicyn pisał np.: „Granica pomiędzy dobrem, a złem przebiega przez każde ludzkie serce, a któż jest w stanie odciąć kawałek własnego serca?” (cytat z pamięci, więc mogłem ewentualnie coś pomylić), ale każdy dla swojego własnego dobra powinien ją podjąć. W tej walce, oprócz modlitwy, pomocne mogą być post, jałmużna i dobrowolne wyrzeczenia (o tym, mam zamiar jeszcze coś napisać).↩︎
 38. W jaki sposób należy odprawić to nabożeństwo? Przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca – z intencją zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi – należy: 1. Przystąpić do spowiedzi. Najlepiej właśnie w sobotę, ale można to uczynić także kilka dni przed lub po pierwszej sobocie. 2. Przyjąć Komunię św., wystarczy przyjąć Komunię św. na jakiejkolwiek Mszy św., a nawet poza Mszą św., nie jest powiedziane, że przyjęcie Komunii św. musi się odbyć koniecznie w czasie Mszy św., również chorzy, do których przynoszona jest Komunia św. mogą spełnić ten warunek nabożeństwa pierwszych sobót (oczywiście przyjmujemy Komunię św. w stanie łaski uświęcającej). 3. Odmówić część różańca, czyli pięć tajemnic, do całości jednej części należy także wstęp: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Różaniec można odmówić w dowolnym miejscu. 4. Przez 15 minut towarzyszyć Maryi, rozważając jedną lub kilka tajemnic różańcowych, rozmyślać można w dowolnym miejscu (np. w domu). Jeżeli ktoś nie może odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.↩︎