Zło w podawaniu Komunii św. na rękę

Z powodu Covid-19 również w Polsce upowszechniło się podawanie Komunii św. na dłoń, jednak analiza dokumentów Kościoła i inne fakty wskazują na wielkie zło, które kryje się w takim sposobie postępowania (przynajmniej w takiej formie jak ma to miejsce obecnie). Okruchy Boga, czyli przemilczana kwestia partykuł Hostii. Przy udzielaniu Komunii św. na rękę, na dłoni…

Read more