Zło w podawaniu Komunii św. na rękę

Z powodu Covid-19 również w Polsce upowszechniło się podawanie Komunii św. na dłoń, jednak analiza dokumentów Kościoła i inne fakty wskazują na wielkie zło, które kryje się w takim sposobie postępowania (przynajmniej w takiej formie jak ma to miejsce obecnie). Okruchy Boga, czyli przemilczana kwestia partykuł Hostii. Przy udzielaniu Komunii św. na rękę, na dłoni…

Read more

O finansowaniu Kościoła z budżetu państwa

W oparciu o niektóre dokumenty Kościoła oraz opinię dwóch wielkich ludzi Kościoła (św. Pawła i kardynała Wyszyńskiego) przedstawię moje (być może subiektywne) zdanie na temat finansowania Kościoła. Święty Paweł i kard. Stefan Wyszyński o finansowaniu Kościoła. Wiadomo, że w starożytności Kościół rozwijał się, a korzystał jedynie z pieniędzy wiernych, nie mógł liczyć na dofinansowanie państwa,…

Read more