O finansowaniu Kościoła z budżetu państwa

W oparciu o niektóre dokumenty Kościoła oraz opinię dwóch wielkich ludzi Kościoła (św. Pawła i kardynała Wyszyńskiego) przedstawię moje (być może subiektywne) zdanie na temat finansowania Kościoła. Święty Paweł i kard. Stefan Wyszyński o finansowaniu Kościoła. Wiadomo, że w starożytności Kościół rozwijał się, a korzystał jedynie z pieniędzy wiernych, nie mógł liczyć na dofinansowanie państwa,…

Read more