Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i uznanie nabożeństwa pierwszosobotniego, czyli niewypełnione prośby fatimskie

Dwie prośby, od których NMP uzależniła zbawienie wielu grzeszników i pokój na świecie, to poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu i uznanie oraz rozpowszechnienie nabożeństwa pierwszosobotniego. Wiele wskazuje na to, że nie zostały spełnione, a ich wypełnienie może być dokonane jedynie przez papieża. Wiarygodność objawień – Cud słońca Objawienia fatimskie są najbardziej wiarygodne wśród wszystkich objawień prywatnych,…

Read more